Analiza składu ciała

Monitorowanie składu ciała jest najlepszym sposobem by śledzić korzyści, jakie daje utrata wagi ciała przy stosowaniu odpowiedniej diety. Pomiar antropometryczny analizatorem firmy TANITA dostarcza następujących informacji:

  • masa tkanki tłuszczowej;
  • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej;
  • masa tkanki mięśniowej;
  • całkowita zawartość wody w organizmie (woda zewnątrzkomórkowa, woda wewnątrzkomórkowa);
  • beztłuszczowa masa ciała;
  • masa mineralna kości;
  • wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej;
  • wskaźnik podstawowej przemiany materii;
  • wiek metaboliczny.

Analizator działa w oparciu o nieinwazyjną technologię analizy składu masy ciała - bioimpedancję elektryczną(BIA) polegającą na pomiarze oporu elektrycznego poszczególnych tkanek organizmu, co w efekcie dostarcza danych ilościowych o tkance tłuszczowej, tkance mięśniowej, tkance kostnej i beztłuszczowej masie ciała. Analizator TANITA spełnia wymagania europejskiej dyrektywy NAWI, odnoszącej się do systemu ważenia.